Kazimierz Sandecki

Żyd i Żydówka

1982

Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim

Kazimierz Sandecki urodził się w 1908 roku we wsi Zasławie (lub Zastawie) pod Uhnowem na ziemi lwowskiej. Podczas okupacji niemieckiej przebywał przez jakiś czas w więzieniu, według relacji syna Adama był uchodźcą z ukraińskiej czystki etnicznej na Polakach, podobnie jak poślubiona po wojnie żona. W czasie wojny mieszkał w różnych miejscowościach wschodniej Polski, między innymi w okolicach Bełżca. Zmarł w 1997 roku.

© 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone