Józef Firmanty

Śmierć dentysty

1979

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie

Napisy na obrazie:
„niemam złota, darujcie, o jaki piękny, o jaki cudowny ten świat jednak rozstać się muszę”;
w prawym dolnym rogu: „Ostatnie słowa przed śmiercią młodego dentysty”;
w lewym: „Niemcy szukają złota u żydów”.

Józef Firmanty urodzony w 1913 roku. Brał udział w kampanii wrześniowej. Po kapitulacji cudem uniknął śmierci z rąk Niemców. Po powrocie do rodzinnej wsi Korytnicy wstąpił do Batalionów Chłopskich i szkolił partyzantów. Korytnica została całkowicie zniszczona podczas walk 1944–1945. Artysta zmarł w 1995 roku.

„Wojna tryb życia zmieniła
żydom handel odebrała
Hitler żydów wymordował
Polska bez nich została”

Józef Firmanty, Od młodości do starości droga życia. Rok 1913–1980,
pamiętnik, 1980, rękopis, Muzeum Etnograficzne w Krakowie

W Rakowie podczas okupacji utworzono nieformalne getto dla kilku tysięcy okolicznych Żydów. Latem 1942 roku młodszych skierowano do pracy w fabryce amunicji HASAG w Skarżysku-Kamiennej, pozostałych w listopadzie wywieziono do obozu zagłady w Treblince. Ukrywających się Żydów poszukiwano przez kilka następnych tygodni i rozstrzeliwano. Raków od Korytnicy dzieli 7 kilometrów.

© 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone