Projekt

Wystawa Widok zza bliska. Inne obrazy Zagłady powstała jako rezultat projektu badawczego Awkward Objects of Genocide: The Holocaust and Vernacular Arts in and beyond Polish Ethnographic Museums i prezentowana była w Muzeum Etnograficznym w Krakowie między 1 grudnia 2018 roku a 31 marca 2019. Strona internetowa jest zapisem treści prezentowanych na ekspozycji. W 2019 roku ukaże się również publikacja dokumentująca badania.

Wyjściowe zadanie badawcze dotyczyło poszukiwania wizualnych wypowiedzi artystów o Zagładzie w zbiorach etnograficznych. Szybko pojawiły się pytania. O czym konkretnie mówią te przedstawienia? Jakie emocje je otaczają? Co się dzieje z tego rodzaju przedstawieniami dzisiaj? Co ujawniają biografie takich przedmiotów? Badania, które rozpoczęły się w 2016 roku w Polsce i w Niemczech, polegały na kwerendach w instytucjach i kolekcjach prywatnych (m. in. w kolekcji Ludwiga Zimmerera, Mariana Pokropka, Leszka Macaka, Waltera Graetza, Louisa i Christy Galinskich), rozmowach z artystami (m. in. Romanem Śledziem z Malinówki pod Lublinem, Jarosławem Furgałą z Brzegu, Włodzimierzem Naumiukiem z Kaniuków, Janem Kowalczykiem z Koszalina) oraz ich potomkami, wywiadów z kolekcjonerami, a także kustoszami zbiorów i kuratorami wystaw.

Wszystkie prace, do których udało się dotrzeć, były dokumentowane. Spośród przeszło 400 sfotografowanych dzieł ok. 60 bezpośrednio zawiera nawiązania do Zagłady. Są to zarówno jej para-dokumentalne przedstawienia, jak i komentarze, nie zawsze oczywiste. Na wystawie zaprezentowano m. in. rzeźby Władysława Chajca („Hitlerowcy” 1967), Adama Zegadły („Wspólna dola” 1969), Wacława Czerwińskiego („Ostatni uścisk”, 1983), Zygmunta Skrętowicza (cykl „Auschwitz” 1963), Jana Staszaka („Gaz” 1969), Jana Wojtarowicza („Deutsche Fabriken” ok.1970 ) i obrazy Adama Czarneckiego („Wygnanie Żydów z Pierzchnicy” 1959 i „Żydy do roboty” 1965‑67).

Dziełom artystów towarzyszą zdjęcia Wojciecha Wilczyka z serii Powiększenia, które powstały podczas pracy nad projektem.

Przedsięwzięcie stanowi część europejskiego projektu badawczego Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts: From Intervention to Co-Production: TRACES (2016‑2019) zrealizowanego w ramach programu Komisji Europejskiej Horyzont 2020 Reflective Society (nr grantu 693857). Jego celem było badanie spornego dziedzictwa z użyciem narzędzi, jakich dostarcza sztuka i budowanie wielostronnej współpracy między akademią, instytucjami muzealnymi oraz artystami.

AUTORZY PROJEKTU

Zespół badawczy i kuratorski

Erica Lehrer (Concordia University, Montreal), Roma Sendyka (kierująca projektem, Uniwersytet Jagielloński), Wojciech Wilczyk (fotograf), Magdalena Zych (Muzeum Etnograficzne w Krakowie)

Współpraca

Barbara Kożuch, Natalia Giemza, Monika Gromala, Katarzyna Grzybowska, Karina Jarzyńska, Uta Karrer, Maria Kobielska, Karolina Koprowska, Lucyna Leś, Jakub Muchowski, Sylwia Papier, Amudena Rutkowska, Kinga Siewior, Aleksandra Szczepan, Klaudia Węgrzyn

Konsultacje scenariusza wystawy

Anna Grajewska, Aleksandra Janus, Ewa Klekot, Katarzyna Maniak

Scenografia wystawy i oprawa graficzna

Monika Bielak

Strona internetowa

Monika Bielak (projekt), Patrycja Maksylewicz (wdrożenie), Wojciech Wilczyk (zdjęcia)

Tłumaczenie

Erica Lehrer, Victoria Miluch, Zofia Ziemann

OSOBY I INSTYTUCJE

Osoby i instytucje, które udostępniły swoje zbiory na potrzeby prowadzonych badań oraz prac nad wystawą.

Kolekcjonerzy

Louis i Christa Galinski, Walter Graetz, Jacek Łodziński, Leszek Macak, Marian Pokropek

Artyści

Józef Furgała (Brzeg), Bolesław Parasion (Cyców), Roman Śledź (Cyców-Malinówka), Jan Kowalczyk (Koszalin), Włodzimierz Naumiuk (Kaniuki), Stanisław Żywolewski (Hajnówka), Andrzej Kozłowski (Skarżysko Kamienna), rodzina Adama Czarneckiego (Pierzchnica), rodzina Franciszka Wacka (Przysietnica)

Instytucje

Libiąskie Centrum Kultury, Muzeum Etnograficzne w Gdańsku, oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu, oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Muzeum Kultur Europejskich w Berlinie, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Muzeum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie, Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Regionalne im. dr Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, Muzeum Regionalne w Jaśle, Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Państwowe Muzeum na Majdanku, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, Sądecki Park Etnograficzny, oddział Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach, Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Lublinie, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

Projekt realizowano na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach działalności Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci.

© 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone