Jarosław Furgała

Czarne niebo

1986

Państwowe Muzeum na Majdanku

Jarosław Furgała urodził się w 1919 roku, wychował w Lubaczowie (woj. podkarpackie). Po ukończeniu szkoły powszechnej przeniósł się do Warszawy. Brał udział w cywilnych walkach o obronę stolicy. Niedługo potem wrócił do Lubaczowa, który znalazł się w strefie wpływów radzieckich. W 1940 roku został powołany do Armii Czerwonej – trafił do Woroszyłowa pod Władywostokiem, a następnie brał udział w walkach pod Leningradem. Raniony, trafił do niewoli niemieckiej: spędził miesiąc w szpitalu w Pskowie, a następnie przebywał w obozie jenieckim w Głębokiem koło Baranowicz. Po ewakuacji w 1943 roku został wysłany na roboty przymusowe do Estonii. W 1944 roku trafił do obozu w Mülberg, w którym przebywał do końca wojny. W obozach zaczął rzeźbić figurki Matki Boskiej z różańcem i drobne zabawki, które wymieniał na żywność.

Czarne niebo powstało na konkurs Przeciw wojnie zorganizowany przez Państwowe Muzeum na Majdanku w 1986 roku i zdobyło wyróżnienie. Na wystawę nadesłano 326 prac zgłoszonych przez 190 twórców, do konkursu zakwalifikowano 149 prac, 98 pozostało w zbiorach sztuki Państwowego Muzeum na Majdanku, trzy z nich przedstawiają Żydów. Wystawę otwarto 9 maja 1986 roku. Przyznano 6 nagród oraz dziesięć wyróżnień. Państwowe Muzeum na Majdanku organizowało od 1985 roku międzynarodowe triennale artystyczne Przeciw wojnie. Wcześniej, od 1962 roku, na terenie muzeum odbywały się cykliczne Ogólnopolskie Wystawy Plastyki Przeciw wojnie. Ostatnie triennale miało miejsce w listopadzie 2015 roku. Zbiory obejmują dziś około 6500 prac.

© 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone