Adam Czarnecki

Żydy do roboty

1967

Muzeum Narodowe w Kielcach

Adam Czarnecki urodził się w 1918 roku, wychowywał w Gumienicach koło Pierzchnicy (woj. świętokrzyskie). Utrzymywał się z małego gospodarstwa odziedziczonego po rodzicach i dorabiał rzeźbieniem i malowaniem. Wojnę spędził w okolicy Gumienic, gdzie był świadkiem prześladowania, eksterminacji i wywiezienia Żydów z Pierzchnicy. Zmuszono go do kopania dołów dla rozstrzelanych ofiar. Był członkiem partyzantki, wedle informacji rodzinnych – oddziału partyzanckiego porucznika Stanisława Grabdy „Bema” (Narodowe Siły Zbrojne, Brygada Świętokrzyska). Opuścił oddział po śmierci ojca (1944) i wrócił do pracy w rolnictwie, by wesprzeć rodzinę. Po wojnie zagrożony aresztowaniem. Zmarł w 1988 roku.

© 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone